วัดโนนสำโรง

ตำบลพิมาย อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ


Wat Non Samrong

Phimai Subdistrict, Prang Ku District,
Sisaket Province

ความเป็นมา

วัดโนนสำโรง เลขที่ ๑๔๕ หมู่ที่ ๗ บ้านโนนดั่ง ตำบลพิมาย อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ เกิดขึ้นจากศรัทธาของชาวบ้านโนนสำโรง บ้านและหมู่บ้านใกล้เคียง สืบเนื่องจากเมื่อปลายปี พ.ศ. ๒๕๓๙ มีพระธุดงค์รูปหนึ่งได้แวะมาพักปักกลดในสถานที่แห่งนี้ เพราะเห็นว่าเป็นสถานที่ร่มรื่นและเงียบสงัดห่างจากหมู่บ้าน เหมาะแก่การบำเพ็ญเพียรภาวนา ท่านได้พูดคุยกับญาติโยมว่าสถานที่แห่งนี้เหมาะแก่การจะสร้างวัด ผู้นำหมู่บ้านจึงได้ประชุมปรึกษากันโดยมีพระธุดงค์รูปหนึ่งเป็นประธานสงฆ์

ในขณะนั้นชาวบ้านในที่ประชุมมีความเห็นพร้อมใจกันว่าจะช่วยกันสร้างวัด ชาวบ้านได้ช่วยกันบริจาคที่ดินเป็นจำนวนมากพอที่จะสร้างวัดได้ เริ่มแรกมีคุณพ่อโอดได้ชักชวนลูกหลานและนายทองอินหลานเขยของท่าน ได้ขอที่ดินกับญาติพี่น้องที่มีที่ดินในบริเวณที่จะสร้างวัด ได้ประมาณ ๖ ไร่เศษ จึงได้จัดทำศาลาและกฎีหลังเล็ก ๆ พออยู่อาศัยได้ พอถึงช่วงเข้าพรรษาชาวบ้านจึงได้นิมนต์หลวงตาหมอน และหลวงตาปิ่น เทวธัมโมมาอยู่จำพรรษา พอออกพรรษาท่านทั้ง ๒ รูป ก็ลาญาติโยมว่าจะไปอยู่ที่อื่น คุณพ่อโอดก็ขออุปสมบทอีกรูป และได้ขอจำพรรษาอยู่ที่นี่ ปัจจุบันมีผู้บริจาคที่ดินและซื้อเพิ่มเติมอีกประมาณ ๑๕ ไร่เศษ 

 • ปี พ.ศ. ๒๕๔๑ ชาวบ้านได้นิมนต์พระครูรัตนกิจสุนทร ซึ่งตอนนั้นท่านยังดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดสนาย ได้นำพาพระภิกษุ-สามเณร มาช่วยกันพัฒนาวัดและได้อยู่จำพรรษาด้วยกันประมาณ ๗ รูป ท่านกลางความปลาบปลื้มใจของชาวบ้านได้ช่วยกันพัฒนาและเริ่มปลูกสร้างกุฎีได้ ๔ หลัง ศาลาที่ทำวัตรสวดมนต์ ๑ หลัง ห้องน้ำ ๓ ที่ พอออกพรรษา พระครูรัตนกิจสุนทร ได้ลาญาติโยมกลับวัดสนาย และนิมนต์พระมหาสุบรรณ ธีรธัมโม มาเป็นหัวหน้าที่พักสงฆ์ต่อจากนั้น ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๓ ได้จัดโครงการบรรพชาอุปสมบทบวชเณรภาคฤดูร้อนติดต่อกันสองปี และได้จัดงานปฏิบัติธรรมมาตลอด
 • ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ ได้เริ่มปลูกสร้างศาลาการเปรียญหลังใหม่ ซึ่งมีความกว้าง ๑๘ เมตร ยาว ๒๘ เมตร สร้างกุฎีอีก ๓ หลัง และห้องน้ำอีก ๒ ที่
 • ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้ทำหนังสือขอสร้างวัด และได้รับอนุญาตให้สร้างวัดเมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๗
 • ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ พระมหาสุบรรณ ธีรธัมโม ได้ขอเดินทางไปศึกษากับสำนักปฏิบัติธรรมวัดนาหลวง (อภิญญาเมสิตธรรม) ตำบลคำด้วง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
 • ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ชาวบ้านได้ไปนิมนต์พระศักดิ์นฤน สุจิตฺโต มาเป็นหัวหน้าที่พักสงฆ์ ท่านได้พาญาติโยมพัฒนาบูรณะและต่อเติมศาลาการเปรียญ และสร้างกุฎีหลังใหม่ พร้อมห้องน้ำอีกหลายหลัง

 • ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ได้ทำพิธีเทหล่อพระพุทธรูปองค์ใหญ่หน้าตักกว้าง ๕.๕๐ เมตร สูง ๙ เมตร โดยคณะผ้าป่าสามัคคีจากจังหวัดนครปฐม และชาวบ้านในเขตสังกัดวัดพร้อมด้วยญาติโยมพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมงาน ช่วยกันเท
  หล่อพระพุทธรูปเสร็จภายในวันเดียว ใช้งบประมาณในครั้งนี้ประมาณ ๖๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งมีพระนามว่า “พระพุทธมหามงคลสิริสากยมุนี”

 • ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ นางหนู – นายพรวน สีสัน มีความเลื่อมใสศรัทธาอยากจะสร้างพระธาตุพนมจำลองขึ้น โดยจะขอสร้างในที่ดินของตนเองและใช้งบประมาณส่วนตัว และญาติพี่น้องช่วยในการก่อสร้างครั้งนี้ให้แล้วเสร็จจึงจะทำพิธีมอบถวายวัด

 • ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้รับการประกาศให้เป็นวัดถูกต้องตามกฎหมาย ในนาม “วัดโนนสำโรง” เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๐ และได้รับแต่งตั้งเจ้าอาวาสเมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

พระอธิการศักดิ์นฤน สุจิตฺโต เป็นเจ้าอาวาสวัดโนนสำโรง ตำบลพิมาย อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ รูปแรก เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
เหตุที่ได้ตั้งชื่อวัดนี้เพราะตั้งตามชื่อต้นสำโรง โดยต้นสำโรงมีขนาดลำต้นที่ใหญ่มาก เกิดในบริเวณสถานที่ของวัดโนนสำโรง

ปูชนียวัตถุ

 • พระพุทธมหามงคลสิริสากยมุนี
 • สมเด็จพระพุทธพิชิตมารสุโขทัยมณีสุข(หลวงพ่อเงิน)

พระพุทธมหามงคลสิริสากยมุนี

สมเด็จพระพุทธพิชิตมารสุโขทัยมณีสุข(หลวงพ่อเงิน)

อาคารเสนาสนะ

๑. อุโบสถ
๒. ศาลาการเปรียญ
๓. พระธาตุพนมจำลอง
๔. กุฎีสงฆ์
๕. ห้องน้ำ

อุโบสถ

ศาลาการเปรียญ

กุฏินิภากโร

ถ่ายเมื่อ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ลำดับเจ้าอาวาส

รูปที่ ๑ พระอธิการศักดิ์นฤน สุจิตฺโต พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๓
รูปที่ ๒ พระอธิการอุดร นิภากโร ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ถึงปัจจุบัน

พระอธิการอุดร นิภากโร เจ้าอาวาสวัดโนนสำโรง

ประวัติพระอธิการอุดร นิภากโร

 • ชื่อเดิม นายอุดร เกษกุล เกิดวันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๗ ปีมะโรง บ้านเลขที่ ๑/๓ หมู่ ๔ ตำบลสมอ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ บิดา นายสุ เกษกุล มารดา นางแจ้ง พงษ์ธนู มีพี่น้อง ๓ คน พระอธิการอุดร นิภากโร เป็นบุตรคนที่ ๒
 • การศึกษา
  -ผ่านการฝึกปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ห้องเรียนจังหวัดศรีสะเกษ
  -สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์(ป.บส.) วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  -จบการศึกษานักธรรมชั้นโท วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
  -จบการศึกษานักธรรมชั้นเอก วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
 • บรรพชา
  บรรพชาเมื่ออายุ ๔๑ ปี วันที่ ๗ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ ณ วัดดอนหลี่ ตำบลสมอ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ
  พระอุปัชฌาย์ พระครูสารกิจวิมล วัดระหาร
 • อุปสมบท
  อุปสมบทเมื่ออายุ ๔๑ ปี วันที่ ๗ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ ณ วัดดอนหลี่ ตำบลสมอ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ
  พระอุปัชฌาย์ พระครูสารกิจวิมล
  พระกรรมวาจาจารย์ พระครูสุขุมกัลยานกิจ
  พระอนุสาวนาจารย์ พระครูวิรธรรมานุกูล
 • พระอธิการอุดร นิภากโร ได้ทยอยซื้อที่ดินในละแวกวัดนับตั้งแต่เริ่มดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดโนนสำโรงจนถึงปัจจุบัน วัดโนนสำโรงมีพื้นที่รวม ๓๒ ไร่ จากเดิมมี ๑๕ ไร่ นอกจากนี้ยังได้สร้างห้องน้ำรวม ๔๕ ห้อง สร้างกุฎีนิภากโรขึ้นและสร้างเสนาสนะอื่นอีกหลายหลัง

 

หลวงปู่บุญ ธมฺมธีโรและพระอธิการอุดร นิภากโร

พระครูมงคลกิตติวัฒน์(หลวงปู่เก่ง ธนวโร)และพระอธิการอุดร นิภากโร

หลวงปู่เขียน ปุญฺญกาโมและพระอธิการอุดร นิภากโร

พิธีปลุกเสก วัดบ้านจาน
รวมเกจิอาจารย์ภาคอีสานใต้