ด้วยวัดขนาเก่าและคณะกรรมการพร้อมชาวบ้านขนาเก่า ได้ดำเนินการสร้างฝ้าเพดานและติดตั้งไฟอุโบสถ แต่ยังขาดทุนทรัพย์อีกเป็นจำนวนมาก ดังนั้น ทางวัดพร้อมด้วยคณะกรรมการ จึงได้ขอบอกบุญมายังท่านผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างฝ้าเพดานพร้อมติดตั้งไฟอุโบสถให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ต่อไป

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลให้ท่านผู่ร่วมบริจาคทั้งครอบครัว ญาติมิตร จงประสบแต่ความสุข ความเจริญทุกทิพราตรีกาลเทอญ

คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายสงฆ์
พระครูพิศาลอาจารคุณ เจ้าคณะตำบลจานใหญ่เขต ๑ วัดขนาเก่า พร้อมพระสงฆ์ทุกรูป
คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายฆราวาส
คณะกรรมการการวัด พร้อมชาวบ้านขนาเก่าทุกครัวเรือน
ประธานอุปถัมภ์

  • คุณพ่อสี-คุณแม่เทียม กายชาติ พร้อมครอบครัว
  • คุณพ่อจำนงค์-คุณแม่ไล ภูมิวงษ์ พร้อมครอบครัว
  • ร้านสยามคอนกรีต กันทรลักษ์ ป๋าหมูตลาดมนตรีพร้อมคณะ

ประธานสายชลบุรี แหลมฉบัง

  • คุณอิศวะ-คุณศิริลักษณ์ แก้วธรรม พร้อมครอบครัว

รองประธานสายชลบุรี แหลมฉบัง

  • คุณฉัตรชัย แก้วธรรม พร้อมครอบครัว คุณแม่เขียว ชูสันเทียะ พร้อมครอบครัว

กรรมการสายชลบุรี แหลมฉบัง

กรรมการสายบ้านขนาเก่า

ประธานสาย บมจ. ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง (เจเล่,เจเล่บิวตี้,เบนโตะ)

  • คุณธัญนีย์ ไกรพิสิทธิ์กุล
  • คุณโบตั๋น ประมูล
  • คุณศุภนัชชา ผิวละออ พร้อมครอบครัว

รองประธานสาย

  • คุณสิปปกร อุทัยเก่า

กรรมการสาย

กรรมการสายตลาดเช้า