ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี

ณ วัดพิมาย

ต.พิมาย อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ

ในวันที่ ๒๔-๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

กำหนดการ

  •  ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ตั้งกองกฐิน ณ วัดพิมาย

  •  ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

๐๙.๐๐ น. พิธีทอดถวายผ้ากฐิน