ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ

“กฐินสามัคคี”

ถวาย ณ วัดบ้านเหงี่ยง

ตำบลโคกหล่าม อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ ๒๔-๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ตั้งสมโภชผ้ากฐิน ณ วัดบ้านเหงี่ยง

กำหนดการ

  • วันศุกร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

เวลา ๑๙.๐๐ น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์

สมโภชองค์กฐิน

  • วันเสาร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

เวลา ๐๗.๐๐ น. ตักบาตรพระสงฆ์

เวลา ๑๐.๐๐ น. ประกอบพิธีถวายผ้ากฐิน

เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพล

ร่วมทำบุญกฐินสามัคคีได้ที่

ธนาคารกรุงไทย

ชื่อบัญชี วัดบ้านเหงี่ยง

เลขที่บัญชี 332-0-32373-3

ขออำนาจพระตรัยรัตน์จงขจัดปกป้องคุ้มครอง

ภยันตรายให้ห่างหายหนีไกลจากท่านทั้งหลายโดยไม่มีเหลือ

ขอโชคลาภ ชัยชนะ ความสุข ความเจริญ

ก้าวหน้าในธุรกิจการงาน การเงินจงสัมฤทธิ์ผล

ตามเจตน์จำนงที่ท่านได้ปรารถนาแล้วทุกประการด้วยเทอญ ฯ

  • พระครูประภากรยติกิจ 0981642798
  • พระมหาสุภาษิต 0970294963