บุญกฐินสามัคคี

วัดอุดรเหล่าอารีย์

บ้านเหล่าง้าว ตำบลขี้เหล็ก อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ ๒๔ – ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพบริวารกฐิน

กองละ ๑๐,๐๐๐ บาท

หรือร่วมบุญตามกำลังศรัทธา

ร่วมทำบุญได้ที่

บัญชี ธ.ก.ส. วัดอุดรเหล่าอารีย์

เลขที่บัญชี 018222985719

ติดต่อสอบถาม

0854551484 พระครูประภัสร์โพธานุรักษ์

0894210163 พระทวิช จารุธมุโม