จดหมายข่าว 

วัดโพธิ์ศรีสุวรรณาราม ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

โครงการ นายอำเภอชวนสวมใส่ผ้าไทย ใส่บาตร

ณ วัดโพธิ์ศรีสุวรรณาราม ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์