วัดบ้านตาซุน

ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ


Wat Ban Ta Sun

Thung Yai Subdistrict, Kantharalak District,
Sisaket Province

ประวัติความเป็นมา

วัดบ้านตาซุน (วัดเที่ยงรวมราษ) ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๕ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ โดยการนำของพ่อใหญ่เที่ยง ยอดสิงห์ หลวงพ่อวัน ร่วมกับชาวบ้านร่องและบ้านตาซุน ในเนื้อที่ ๑๕ ไร่ ปีแรกสร้างกุฏิ ศาลาการเปรียญและห้องน้ำชาวบ้านช่วยกันพัฒนาขึ้นเรื่อย ๆ

พ.ศ. ๒๕๒๐ ผู้ใหญ่ทับ หลวงพ่อคำ ได้นำชาวบ้านร่องไปสร้างวัดใหม่ จะรื้อสิ่งก่อสร้างไปด้วย แต่พ่อใหญ่เที่ยง ยอดสิงห์ ไม่ให้รื้อ วัดได้ร้างลง ไม่มีพระตลอด ๒ ปี ต่อมาพ่อใหญ่เที่ยงท่านได้บวชและมีพระมา
จำพรรษาด้วย ๓ รูป ชาวบ้านบ้านตาซุนจึงเป็นผู้ดูแล อุปถัมภ์และทำนุบำรุงวัดสืบมา

ปี พ.ศ. ๒๕๓๑ หลวงพ่อทอน สมร เจ้าอาวาสได้ไปติดต่อผู้มีจิตศรัทธาสร้างบุญสร้างกุศล คือ คุณพ่อบุญยืน คุณแม่ละเอียด จุ๊สกุล ได้นำคณะผ้าป่ามาทอดถวายวัด มาครั้งแรกท่านเห็นสภาพวัดขาดแคลน ศาลาการเปรียญเก่าและผุพัง ท่านก็ประกาศบอกพระคุณเจ้าว่า ผมจะสร้างศาลาการเปรียญหลังใหม่และจะอุปถัมภ์วัดนี้ให้เป็นวัด จากนั้นมาท่านก็นำคณะผ้าป่ามาทอดถวายทุกปี

ปูชนียวัตถุ

– พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางสะดุ้งมาร
ขนาดหน้าตัก กว้าง ๓๐ นิ้ว สูง ๔๗ นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๑

ปูชนียวัตถุอื่น ๆ ได้แก่ พระพุทธชินราช ๑ องค์ ปางสมาธิ ๓ องค์ ปางมารวิชัย ๘ องค์ เศียรพระไม้ ๑๔ องค์พระแก้วมรกต ๒ องค์ พระพุทธรูปองค์เล็ก ๆ หลายองค์

อาณาเขตวัด

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับถนนสาธารณะ
 • ทิศใต้ ติดต่อกับที่มีการครอบครอง
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับป่าช้าสาธารณะ
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับโรงเรียนบ้านร่องตาซุน

 

การบริหารและการปกครอง

เจ้าอาวาสผู้ปกครองดูแลวัดเท่าที่สามารถสืบค้นหาได้ ด้งนี้
รูปที่ ๑ หลวงพ่อวัน พ.ศ. ๒๕๑๕
รูปที่ ๒ หลวงพ่อปิง พ.ศ. ๒๕๑๘
รูปที่ ๓ หลวงพ่อคำ พ.ศ. ๒๕๒๐
รูปที่ ๔ หลวงพ่อเที่ยง พ.ศ. ๒๕๒๑
รูปที่ ๕ หลวงพ่อสอน พ.ศ. ๒๕๒๓
รูปที่ ๖ หลวงพ่อติน พ.ศ. ๒๕๒๕
รูปที่ ๗ หลวงพ่อปริน พ.ศ. ๒๕๒๗
รูปที่ ๘ หลวงพ่อกลอม พ.ศ. ๑๕๑๘
รูปที่ ๙ หลวงพ่อทอนสมร พ.ศ. ๒๕๓๑
รูปที่ ๑๐ หลวงพ่อมิน พ.ศ. ๒๕๔๐
รูปที่ ๑๑ หลวงพ่อทอน สมร พ.ศ. ๒๕๔๑
รูปที่ ๑๒ หลวงพ่อทอน พ.ศ. ๒๕๔๒
รูปที่ ๑๓ หลวงพ่อบน พ.ศ. ๒๕๔๖
รูปที่ ๑๔ หลวงพ่อบุญธรรม พ.ศ. ๒๕๕๐
รูปที่ ๑๕ พระอธิการสุรินทร์ ปิยาจาโร
รูปที่ ๑๖ พระเชิงชาย กนฺตวีโร

อาคารเสนาสนะ

 • ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๒๔ เมตร อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๑
 • กุฏิสงฆ์ จำนวน ๕ หลัง อาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ จำนวน ๓ หลัง อาคารไม้ จำนวน ๒ หลัง
 • ศาลาบำเพ็ญกุศล กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๒๐ เมตร
 • อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๐
 • นอกจากนี้มีอาคารเสนาสนะต่าง ๆ ดังนี้ ฌาปนสถาน จำนวน ๑ หลัง และเรือนเก็บพัสดุ จำนวน ๑ หลัง

ประวัติพระเชิงชาย กนฺตวีโร

พระเชิงชาย กนฺตวีโร เจ้าอาวาสวัดบ้านตาซุน

 • สถานะเดิม
ชื่อ เชิงชาย นามสกุล ดวงจันทร์
บิดา นายแซม มารดา นางเจียม
เกิดวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๑ ปีจอ
บ้านเลขที่ ๕๐/๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
 • อุปสมบท
วันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ วัดบ้านผือใหม่
ตำบลเมือง เภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
พระอุปัชฌาย์ พระครูประโชติ ธรรมวงศ์
พระกรรมวาจารย์ พระอธิการสมาน อาจาโร
พระอนุสาวนาจารย์ พระอธิการแสงทอง อิสสฺโร
 

ภาพคณะสงฆ์และคณะกรรมการวัด ถ่ายปี ๒๕๖๖

 

รูปกิจกรรมวัดตาซุน

ประเพณีแซนโดนฏา ประจำปี ๒๕๖๖

ทำบุญครบรอบวันบูรพาจารย์

เจดีย์บูรพาจารย์

ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเทศกาลปีใหม่

สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้าน ศาลปู่ตา

รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุช่วงสงกรานต์

ก่อเจดีย์ทราย