ขอเชิญเที่ยวงานบุญทอดกฐินสามัคคี

ประเพณีลอยกระทง รำวงย้อนยุค

วัดศรีมิ่งเมือง

ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ในวันที่ ๒๖ – ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ด้วยคณะกรรมการพัฒนาวัดศรีมิ่งเมือง พร้อมด้วยคณะสงฆ์ภายในวัดได้จัดกิจกรรมบุญประเพณีลอยกระทง ต้อนรับกฐินสามัคคี ซึ่งนำโดย คุณสุเมธ และคุณนิศากร กิจเจริญธนารักษ์ (ร้านสหไฟฟ้าและร้านสหพลัส) พร้อมคณะสาธุชนทั้งหลาย เพื่อให้เป็นมงคล และรักษาประเพณีวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาวพุทธศาสนิกชน ทางวัดจึงได้จัดให้มีการบำเพ็ญบุญ ฉลองสมโภช ดังนี้

  • วันอาทิตย์ ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เวลา 0๘.00 น. พิธีรำบวงสรวงภูมิสถานเจ้าที่ พญานาโค พญานาคีศรีปทุมา เทวดาอารักษ์ พระฤๅษี นางตะเคียนทอง ด้วยนางรำจิตอาสา บูชากระทงอธิษฐานปล่อยลอยกระทง

เวลา ๑๗.๐0 น. เจริญพระพุทธมนต์เย็นสมโภชองค์กฐินที่ลานตลาดใหม่หอมดีศรีสะเกษ ติดกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีสะเกษบริหารธุรกิจ(เอสแบค) และกองกฐินสมทบที่ศาลาการเปรียญวัดศรีมิ่งเมือง กลางคืนลอยกระทง สนุกสนานกับรำวงย้อนยุคพร้อมกับชมภาพยนตร์ บำเพ็ญกุศลเสี่ยงโชคสอยดาว

  • วันจันทร์ ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เวลา ๐๗.๐๐ น. ทำบุญตักบาตรถวายภัตตาหารเช้า ณ ลานตลาดใหม่หอมดีศรีสะเกษ บริเวณที่ตั้งองค์กฐิน ต่อด้วยขบวนแห่องค์กฐินไปทอดถวายที่วัดศรีมิ่งเมือง และถวายภัตตาหารเพล

ภาคกลางคืนลอยกระทง มีมหรสพสมโภช ภาพยนตร์ รำวงชาวบ้านย้อนยุค พร้อมกับเสี่ยงโชคสอยดาว

  • วันอังคาร ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เวลา ๐๗.๐๐ น. ทำบุญตักบาตรถวายภัตตาหาร

จึงขอเชิญพุทธบริษัททั้งหลาย มาเที่ยวชม และร่วมทำบุญในครั้งนี้โดยทั่วกันเทอญ…