ขอเชิญเป็นเจ้าภาพ

ทอดกฐินสามัคคี (ตั้งองค์กฐินที่วัดบ้านด่าน หมู่ 1)

ทอดถวาย ณ วัดบ้านด่าน

เลขที่ 99 หมู่ 1

ต.ภูผาหมอก อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ

22-23 พฤศจิกายน 2566

เพื่อพัฒนาบูรณะปฏิสังขรเสนาสนะ

กำหนดการ

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ตรงกับวันพุธ ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 12

  • เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป เป็นวันรวม
  • เวลา 19.00 น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 ตรงกับวันพฤหัสบดี ขึ้น 11 ค่ำ เดือน 12

  • เวลา 06.30 น. ทำบุญตักบาตรฉลององค์กฐินสามัคคี
  • เวลา 09.00 น. พิธีทอดถวายองค์กฐินสามัคคี
  • เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์สามเณร พระภิกษุสงฆ์อนุโมทนา เป็นเสร็จพิธี

เชิญร่วมทำบุญได้ตามกำลังของแต่ละท่านแต่ละครอบครัว

ขออำนาจ คุณพระศรีรัตนตรัยพร้อมด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือ

จงมาปกปักพิทักษ์รักษาคุ้มครองท่านและครอบครัวให้อยู่เย็นเป็นสุขมีความ

เจริญรุ่งเรืองในธุรกิจการงานในสถานทุกเมื่อทุกท่านทุกคนเทอญ ฯ

ร่วมบริจาคได้ที่

ธนาคาร กรุงเทพ

บัญชีเลขที่ 514- 0 -67868-0

ชื่อบัญชี นายสุนันท์ แก้วสิน – พระครูจารุวรรณพิสุทธิ์-นายนิกร วันเสาร์

(หมายเหตุ) เบอร์โทรติดต่อประสานงานที่ 0954067477 – 0872565300