ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๖

ณ วัดโพธิ์ศรีวรรณาราม

บ้านกระโพธิ์ หมู่ ๗ ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

๒๕-๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

นำโดย คณะรวมญาติบ้านจังเกา คณะจากชลบุรี คณะจากกรุงเทพ คณะกฐินธรรมชัย

ชาวบ้านกระโพธิ์ ชาวตลาดสำโรงทาบ เจ้าภาพจองผ้าไตรบริวาร คณะจากรัตนบุรี คณะจากสระกำแพงใหญ่

และพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาทุกหมู่บ้าน ทุกคณะ ทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพ

อาทิตย์ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

กำหนดการ

  • วัน เสาร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ตรงกับขึ้น ๑๓ ค่ำ เดือน ๑๒

เวลา ๑๗.๑๙ น. พิธียกธงชัย ตั้งองค์กฐิน

เวลา ๑๘.๑๙ น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์สมโภชองค์กฐินสามัคคี

  • วัน อาทิตย์ ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ตรงกับขึ้น ๑๔ ค่ำ เดือน ๑๒

เวลา ๐๙.๑๙ น. แห่องค์กฐินรอบอุโบสถ ๓ รอบ

เวลา ๑๐.๑๙ น. ประกอบพิธีทอดผ้ากฐินสามัคคี ณ วิหารพระพุทธชินราช

เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพล กรวดน้ำรับพรรับวัตถุมงคล เป็นเสร็จพิธี