วัดขะยูง ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 

ขอเจริญพรขอบคุณ

พระมหาสุราช ชาติชณฺโญ จต.คลองสี่ เจ้าอาวาสวัดมงคลพุกการาม (ประธานอุปภัมภ์)

คุณแม่สมบูรณ์ หกเจริญ, คุณพ่อแพ-คุณแม่สาย เดิมเพชร พร้อมครอบครัว (ประธานเอก)

ผู้มีจิตศรัทธา พร้อมคณะศรัทธาญาติโยมบ้านขะยูงและเจ้าภาพกฐินทุกท่าน ทุกกอง ทุกสาย

ในการทอดกฐินสามัคคีถวาย ณ วัดขะยูง 

ในวันที่ ๑๘ – ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา

ยอดกฐินรวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๖๐๐,๖๙๓ บาท

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลให้ท่านผู้ร่วมบุญทั้งครอบครัว ญาติมิตร จงประสบแต่ความสุข ความเจริญทุกทิพราตรีกาลเทอญ