วัดหนองสำราญ

ตำบลโนนค้อ อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

Wat Nong Samran

Non Kho Subdistrict, Non Khun District,
Sisaket Province

ประวัติวัด (โดยสังเขป)

วัดหนองสำราญ เลขที่ ๑๖๔ หมู่ที่ ๘ ตำบลโนนค้อ อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ เดิมตั้งเป็นที่พักสงฆ์ ชื่อ ที่พักสงฆ์นิมิตกัลยาวนาราม เพื่อบูชาพระครูนิมิตการโกศล
พระอุปัชฌาย์ โดย
พระเทียน กลฺยาณรโต
นายจวง ศรีหาบุตร เป็นกำนันตำบลโนนค้อ
นายแสง แก้วลา มัคทายกวัดปทุมาลัย
ร.ต.สาลี ศรศิริ มัคทายกวัดปทุมาลัย

นายทองไทย  มั่นวงค์ และชาวบ้านให้ความอุปถัมภ์ มีนางชู พงษ์กิ่ง ได้รับอนุญาตให้สร้างวัดและขอตั้งวัดในพระพุทธศาสนา นามว่า วัดหนองสำราญ วันที่ ๕ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐

ผู้ถวายที่ดิน มีดังนี้
นางชู พงษ์กิ่ง
นายสำเภา สวัสดิ์มงคล
นางโอจู อรอินทร์
นางถวิล ตังจรูญศรี
นางหนูยิ้ม แซแต้

โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดบ้านโนนคูณวิทยา
ในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ผลผลิตข้าวไรซ์เบอรี่โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์มูลม้า

พระครูนิมิตรการโกศล (บุญชู กลฺยาโณ)

พระพุทธรูปไม้แกะสลัก

ประวัติพระครูวิโรจน์กัลยาณวัตร

หลวงปู่เทียน กลฺยาณรโต

หลวงปู่เทียน กลฺยาณรโต เจ้าอาวาสวัดหนองสำราญ/เจ้าคณะตำบลโนนค้อ

ชื่อเดิม นายเทียน พงษ์กิ่ง เกิดวันจันทร์ ที่ ๑๙ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๐๑ (แรม ๔ ค่ำ เดือน ๒ ปีจอ) พ.ศ. ๒๕๒๒

ได้อุปสมบทตอนอายุ ๒๑ ปี ณ วัดโนนคูณ ตำบลโนนค้อ อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

 • พระครูนิมิตการโกศล(ญาท่านบุญชู) วัดโนนคูณ ตำบลโนนค้อ อำเภอโนนคูณ เป็นพระอุปัชฌาย์จารย์
 • พระครูสังวรวรธรรม วัดบ้านโพธิ์ ตำบลโพธิ์ อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นพระกรรมวาจาจารย์
 • พระครูสีลคุณาสัย วัดบ้านหยอด ตำบลเหล่ากวาง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นพระอนุสาวนาจารย์

หลังจากที่ท่านบวชก็จำพรรษาที่วัดโนนคูณ ๑ พรรษา ได้เรียนอักขระตัวธรรมอีสานและสรรพวิชาคาถาอาคมจากพระครูนิมิตการโกศล(ญาท่านบุญชู) ผู้เป็นพระอุปัชฌาย์จารย์

 • พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้รับนิมนต์ให้มาเป็นเจ้าอาวาสวัดหนองสำราญ ตำบลโนนค้อ อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ
 • พ.ศ. ๒๕๕๓ หลวงปู่เทียนได้วางศิลาฤกษ์พระอุโบสถ ณ วัดหนองสำราญ ตำบลโนนค้อ อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ และได้สร้างพระพุทธมุนีศรีโนนคูณวัฒนศาสดา เป็นพระประธาน
 • พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้รับการแต่งตั้งเป็นพระครูชั้นโทได้รับราชทินนาม “พระครูวิโรจน์กัลยาณวัตร”
 • พ.ศ. ๒๕๕๗ หลวงปู่เทียนได้ทำการบูรณะศาลาเก่าที่ชำรุดทรุมโทรม สร้างขึ้นใหม่มีขนาดใหญ่กว่าศาลาหลังเดิมเป็นอย่างมาก และยังตั้งสถานีวิทยุประจำตำบลเพื่อสอนธรรมะและบอกบุญญาติโยมอีกด้วย
 • ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้จัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดบ้านโนนคูณวิทยา
 • วันที่ ๒ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะตำบลโนนค้อ
พระครูวิโรจน์กัลยาณวัตร (หลวงปู่เทียน กลฺยาณรโต) ท่านเป็นพระนักพัฒนาอย่างยิ่ง ท่านดูแลพระภิกษุสามเณรเป็นอย่างดี ให้ความสำคัญด้านการศึกษาเป็นอย่างมาก ท่านมีศิษย์ที่ท่านส่งเรียนหลายรูป ปัจจุบันเป็นด็อกเตอร์ก็มี จบปริญญาโทก็มี จบปริญญาตรีก็มากมาย

แม่ใหญ่ชู พงษ์กิ่ง มารดาหลวงปู่เทียน กลฺยาณรโต

ประวัติการศึกษาพระครูวิโรจน์กัลยาณวัตร
(หลวงปู่ทียน กลฺยาณรโต)

 • ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ พุทธศาสตรบัณฑิต
  มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • ปริญญาโท เอกบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอิสเทิร์น หลวงปู่เทียนท่านเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชุมชนและศิษยานุศิษย์