วัดหนองหิน

ตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

Wat Nong Hin

Nong Kung Subdistrict, Non Khun District,
Sisaket Province

ประวัติวัด (โดยสังเขป)

วัดหนองหินตั้งขึ้นอยู่ที่ เลขที่ ๑๕๕ บ้านหนองหิน หมู่ ๖ ตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ มีที่ดิน ๑๐ ไร่ ๓ งาน ๓๔ ตารางวา

นายสา  นาคำรอดได้บริจาคที่ดินให้ตั้งวัด วัดสร้างขึ้น พ.ศ. ๒๔๘๐ เป็นวัดเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดศรีสะเกษ โดยขออนุญาตสร้างขึ้นอย่างถูกต้องในปี พ.ศ. ๒๕๕๑

ลำดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ดังนี้

๑. หลวงพ่อเกตุ
๒. หลวงพ่ออุ้ม
๓. หลวงพ่อจอม
๔. หลวงพ่อสิงห์
๕. หลวงพ่อเหล่า
๖. พระพุทธา
๗. พระครูวาทีธรรมกิจ (อ้วน ติสฺสโร)

เหรียญพระครูวาทีธรรมกิจ
(อ้วน ติสฺสโร)

พระครูวาทีธรรมกิจ (อ้วน ติสฺสโร) เจ้าอาวาสวัดหนองหิน