ที่พักสงฆ์คมิกธรรมสถาน

เขตปกครองคณะสงฆ์ตำบลโพธิ์

ตำบลโพธิ์-เหล่ากวาง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

สมเด็จพุทธชินสีห์สุมาลีมุนีวงค์

(พระเจ้าใหญ่เปิดโลก)

ประวัติที่พักสงฆ์คมิกธรรมสถาน พอสังเขป

 • วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๘ พระอาจารย์คมิก ปริญาโณ แม่ใหญ่ค้ำ ทองลือ พร้ฒมบุตร-หลาน ได้ถวายที่ดิน ตั้งอยู่บนโฉนดที่ดินเลขที่ ๗๔๖ เล่มที่ ๘ หน้าที่ ๔๖ เลขที่ดิน ๑๒๙ หน้าสำราจ ๕๓๗ ตำบลโพธิ์ อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวนเนื้อที่ ๙ ไร่ ๑ งาน ๘๗ ตารางวา ให้เป็นสมบัติพระศาสนา(มูสนิธิวัดพระธรรมกาย)
 • วันศุกร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ตรงกับวันวิสาขบูชา(วันเพ็ญเดือน๖) เป็นวันวางศิลาฤกษ์ ยกเสาร์เอกศาลาปฏิบัติธรรมคมิกธรรมสถาน โดยหลวงพ่อพระครูทีปการโกศล (หลวงปู่ทอง ปทีโป) เจ้าอาวาสวัดบ้านหนอง ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลละทาย เป็นพระประธาน
 • วันที่ ๑๘-๑๙ มีนาคม ๒๕๖๐ คุณวลีพร ภักดิ์รัมย์ คุณวิรักษ์ หนองยาง พร้อมหมู่คณะเหล่ากัลยาณมิตร จังหวัดศรีสะเกษ จัดผ้าป่าสามัคคีมาทอดถวาย
 • วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ มุงหลังคาเสร็จเรียบร้อย
 • วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ หจก.รุ่งศักดิ์ซีเมนต์บล็อก โดยโยมแม่นงค์ คุณกชนิภา กิมใช่ย้ง เป็นเจ้าภาพเทพื้นซีเมนต์คอลกรีตมีชาวบ้านหนองตลาดโดยการนำของท่านสุรศักดิ์ แก้วอุบล ผู้ใหญ่บ้าน ท่านดุสิต อุดมสุข ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนำชาวบ้านออกมาช่วยในการขัดหน้าปูน
 • วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ คุณอดิศักดิ์ รุ่งศศิธร(หจก.รุ่งศักดิ์ซีเมนต์บล็อก) สร้างพระประธาน ขนาด ๔.๒๐ ม. คูณ ๔.๕๐ ม. แล้วเสร็จวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๐
 • วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ คุณไพจิต (หยุ่น) จันทราภรณ์ จัดผ้าป่าสามัคคีจากฮ่องกงร่วมด้วยคณะกัลยาณมิตรจังหวัดศรีสะเกษ ทอดถวายที่พักสงฆ์คมิกธรรมสถาน
 • วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ ยกเสาร์เอกหอฉัน-โรงครัว
 • วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เหล่ากัลยาณมิตรได้ร่วมกันจัดกฐินสามัคคีขึ้น ประธานกฐินสามัคคีคือท่านอดิศักดิ์ รุ่งศศิธร ได้นำสาธุชนกล่าวถวายพระประธานให้ประดิษฐาน ณ ที่พักสงฆ์คมิกธรรมสถาน
 • วันที่ ๖-๗-๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ญาติโยมร่วมด้วยช่วยกันซื้อดินถมที่เพื่อก่อสร้างเสนาสนะและปรับพื้นที่ในบริเวณที่พักสงฆ์คมิกธรรมสถานรถละ ๑๕๐ บาท ท่านละ ๒ รถ ๓ รถ ๔ รถ ๕ รถ มีท่านหนึ่งคือ โยมคุณแม่สุภาภรณ์ บุญเริ่ม ท่านซื้อคนเดียว ๒๐ รถ ก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วย
 • วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ คุณธนะภัฒน์ ศาสวัตธนภัทธ์ พร้อมครอบครัว และเหล่ากัลยาณมิตร ร่วมกันจัดผ้าป่าสามัคคี ทอดถวายที่พักสงฆ์คมิกธรรมสถาน มีผ้าป่าสมทบจากบ้านเตรี๊ยอีกหนึ่งกองโดยการนำมาของผู้ใหญ่บ้านและลูกหลานของหลวงพี่สุริยา ขนฺติจิตโต
 • วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ตรงกับวันวิสาขบูชา ยกเสาร์เอกกุฏิประธานที่พักสงฆ์คมิกธรรมสถาน (พักการก่อสร้างไว้ก่อนเพราะปัจจัยไม่พร้อม)
 • วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ยกเสาร์เอก อาศรมอุบาสิกา(คุณแม่นงค์ กชนิภา กิมใช่ยัง เป็นผู้สร้างถวาย)
 • พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยโยมป้าบุญเช้า สายชนะ โยมป้าบุญศรี ได้นำกฐินสามัคคีมาทอดถวายได้ปัจจัย ประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

ประธานที่พักสงฆ์คมิกธรรมสถาน