ตำบลเหล่ากวาง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

อาคารเสนะสนะ

  • อุโบสถ จำนวน ๑ หลัง
  • ศาลาการเปรียญ จำนวน ๑ หลัง
  • ศาลาอเนกประสงค์ จำนวน ๑ หลัง
  • กุฏิสงฆ์ จำนวน ๑ หลัง

อุโบสถ

ศาลาอเนกประสงค์

กุฏิสงฆ์

กุฏิสงฆ์

ศาลาพัก

หอระฆัง

ปูชนียวัตถุ

  • พระพุทธรูปประจำอุโบสถ
  • พระสังกัจจายน์ จำนวน ๑ องค์
  • พระฤาษี จำนวน ๑ องค์

พระประธานประจำอุโบสถ

พระสังกัจจายน์

พระฤาษี

พระสีวลี

เจ้าอาวาสวัดบ้านหยอด