ขอเชิญร่วมงานทำบุญและร่วมบุญผ้าป่ากองทุนเผยแผ่พระพุทธศาสนา ครบรอบ ๑๒ ปี วัดป่านันทบุรีญาณสังวราราม

วัดสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด วัดพัฒนาตัวอย่างดีเด่น

๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เวลา ๐๗.๓๐ น.

ร่วมบุญผ้าป่ากองละ ๒๐๐ บาท หรือตามกำลังศรัทธา

บัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์

วัดป่านันทบุรีญาณสังวราราม

732-242227-3