จุดชมวิวดอยผาตั้งตั้งอู่ ณ บ้านผาตั้ง หมู่ที่ 14 ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหัดเชียงราย

มีอากาศเย็นตลอดทั้งปี และในช่วงฤดูหนาวจะมีอากาศหนาวเย็น ประมาณ 6 องศา และมีทะเลหมอกที่สวยงามโดยเฉพาะช่วงเวลาประมาณ 0.05 น. – 0.06 น. ซึ่งเป็นช่วงที่พระอาทิตย์ขึ้นจะมีความสวยงามมาก ตลอดจนดอยผาตั้งยังเป็นพื้นที่ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญ

เวลาทำการ วันอาทิตย์: 08:30 – 16:30

วันจันทร์: 08:30 – 16:30

วันอังคาร: 08:30 – 16:30

วันพุธ: 08:30 – 16:30

วันพฤหัสบดี: 08:30 – 16:30

วันศุกร์: 08:30 – 16:30

วันเสาร์: 08:30 – 16:30

หมายเหตุเวลาทำการ : –

การเดินทาง : รถโดยสารประจำทาง รถยนต์

มีที่จอดรถเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวประมาณ 200 คัน