ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

Wat Phra That Pha Ngao Wiang Subdistrict, Chiang Saen District, Chiang Rai Province

ความเป็นมา

วัดพระธาตุผาเงา สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำโขงทางด้านทิศตะวันตก ตรงข้ามกับประเทศลาว อยู่ในหมู่บ้านสบคำ ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย พื้นที่วัดประมาณ ๔๗๔ ไร่ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเนินเขาเล็ก ๆ ทอดยาวลงมาตั้งแต่บ้านดอยจำปี ผ่านบ้านดอยจันและมาสิ้นสุดที่บ้านสบคำ แต่ก่อนชาวบ้านเรียกดอยลูกนี้ว่า ดอยจัน วัดตั้งอยู่เลขที่ ๓๙๑ หมู่ ๕ ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ ๕๗๑๕๐

พระพุทธรูปพระประธานในวิหาร

มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับพระพุทธรูปนี้ว่า วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๙ นายจันทา พรมมา หนึ่งในคณะศรัทธาทั้งหมดที่เริ่มบุกเบิกแผ้วถางป่า ได้ฝันในเวลากลางคืนว่ามีพระภิกษุรูปหนึ่งรูปร่างสูงดำมาบอกว่าก่อนที่จะยกชิ้นส่วนองค์พระประธานที่เหลือครึ่งองค์ออกนั้น ให้ไปนิมนต์พระสงฆ์มา ๘ รูปทำพิธีสวดถอนเสียก่อน

วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ เมื่อคณะศรัทธาได้ทำการปรับปรุงพื้นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนต่างพบกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันนั่นคือ ใต้ตอไม้หน้าฐานพระประธานมีอิฐโบราณก่อเรียงไว้ เมื่อได้ทำการยกก้อนอิฐออกจึงได้พบพระพุทธรูปมีลักษณะสวยงามมาก ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโบราณคดีได้วิเคราะห์ว่าพระพุทธรูปองค์นี้มีอายุระหว่าง ๗๐๐ – ๑,๓๐๐ ปี คณะทั้งหมดจึงได้พร้อมกันตั้งชื่อพระพุทธรูปองค์นี้ว่า หลวงพ่อผาเงา และได้เปลี่ยนชื่อวัดใหม่เป็นวัดพระธาตุผาเงา

ปูชนียวัตถุภายในวัดพระธาตุผาเงา

วิหารหลวงพ่อผาเงา ประดิษฐานพระพุทธรูป หลวงพ่อผาเงา พระพุทธรูปเก่าแก่ศักดิ์สิทธิ์แห่งเมืองเชียงแสน ๒ ด้านซ้ายขวาของวิหารมีรูปปั้นพระพุทธประวัติอย่างด้านซ้ายเป็นเจ้าชายสิทธัตถะปลงผมทรงออกผนวช

พระธาตุผาเงา ตั้งอยู่บนหินขนาดใหญ่ใกล้กับวิหารหลวงพ่อผาเงา สร้างเป็นลักษณะศิลปะล้านนา กลางสระน้ำ ฐานรองรับสร้างด้วยคอนกรีตมีเสา ๘๐ ต้น ตัวอาคารสร้างด้วยไม้สักทองทั้งหลัง พื้นและราวระเบียงตกแต่งด้วย หินทราย สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ สำหรับรวบรวมพระไตรปิฎกนานาชาติ ๙ ประเทศ ๙ ภาษา ได้แก่ อินเดีย ศรีลังกา พม่า จีน ญี่ปุ่น ลาว อังกฤษ กัมพูชา และไทย

พระพุทธิญาณมุนี (ประเสริฐ ปญฺญาวชิโร) 

เจ้าคณะอำเภอเชียงแสน / เจ้าอาวาสวัดพระธาตุผาเงา