🍭 Cafe’ Soodgongdee 🍮 🍃 คาเฟ่ในเมืองบนต้นไม้ มีระเบียงยกสูง สามารถมองเห็นวิวริมแม่น้ำน่าน บรรยากาศของร้านร่มรื่นไปด้วยต้นไม้นานาชนิด มีความร่มรื่นและความสวยของกิ่งก้านต้นไม้ที่แผ่มาปกคลุม🍀 📍 Cafe’ Soodgongdee (สุดCafe’ Soodgongdee (สุดกองดี)เวลา 09.00 น. – 23.00 น. (ร้านปิดทุกวันอังคาร)