ตำบลสันทราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

Wat San Sai Luang  San Sai Subdistrict, Mueang Chiang Rai District, Chiang Rai Province

ความเป็นมา

วัดสันทรายหลวง ตั้งอยู่ เลขที่ ๒๔๕ หมู่ที่ ๑ ตำบลสันทราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เริ่มก่อสร้างประมาณปี พ.ศ. ๒๔๑๘ โดยสร้างเป็นอารามไม้ไผ่ มีพระภิกษุปัญญา เป็นเจ้าอาวาสรูปแรก ต่อมามีการเปลี่ยนแปลงขึ้นตามลำดับ จนมาถึงสมัยท่านคูบาสุข จึงได้รวมใจศรัทธาร่วมกันสร้างอุโบสถทรงล้านนาขึ้นมา ๑ หลัง มี พระยาราชวงกฎ เจ้าเมืองเชียงราย สมัยนั้นเป็นประธานในการสร้าง และเจ้าอาวาสหลายรูป หลายสมัยได้พัฒนาให้เป็นวัดเจริญรุ่งเรืองเป็นลำดับ ปัจจุบัน มี พระครูปรีชาวรพิพัฒน์ (ณัฐวุฒิ ใชยแล) ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะตำบลสันทรายและเป็นเจ้าอาวาสวัด

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดที่มาถึงแล้วต้องกราบไหว้ ขอพร หนุนดวง หนุนบารมี เสริมดวง เสริมบารมี คือ

– หลวงพ่อพระพุทธมงคลอุดมโชค พระประธานในพระวิหาร ขอพรด้านหน้าที่การงาน

– หลวงพระพุทธบารมีเฉลิมจักรีบรมราช (หลวงพ่อไม้ขนุน อายุ ๑๘๐ ปี) ขอพรด้านความสุข ความค้ำชู อุดหนุน บริวาร ทรัพย์สมบัติ

– พระมหาเจดีย์ “คู่บุญ คู่บารมี ศรีสันทราย” ขอพระด้านความร่มเย็นเป็นสุขในครอบครัว

– ท้าวเวสสุวรรณ (ปู่ประทานพร) ขอพรด้านอำนาจ วาสนา ทรัพย์สมบัติ ธุระกิจด้านที่ดิน และการค้าขาย