ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

Wat Pranet Nai Wiang Subdistrict, Mueang Nan District, Nan Province

ความเป็นมา

        วัดพระเนตร ตั้งอยู่บนถนนสุมนเทวราช เป็นศูนย์กลางการพัฒนาพร้อมไปกับชุมชน เดิมสร้างด้วยความศรัทธาของชุมชนบ้านพระเนตร ต่อมาภายหลัง เจ้ามหายศวรราชบดี ไชยนันทบุรี เจ้าหลวงเมืองน่าน พร้อมพระราชเทวีได้มีพระราชศรัทธา ชักชวนพระญาติสร้างเสนาสนะ พระพุทธประธาน พร้อมพระราชทานนามวัดว่า วัดพระเนตร ในปีพุทธศักราช ๒๓๗๓ 

     ปัจจุบันวัดพระเนตร มีวิหารตั้งเด่นเป็นประธานอาคารทั้งหลาย รูปแบบสถาปัตยกรรมล้านนาร่วมสมัยที่งดงามสมส่วน พระพุทธประธานมีอายุกว่า ๑๘๐ ปี สร้างด้วยดินแบบโบราณ บริเวณมีต้นไม้ชื่อมงคล สวยร่มรื่นด้วยดอก กลิ่น ใบ สมเป็นรมณีย์สถานเพื่อการเจริญธรรม

บัญชีวัดพระเนตร

ธนาคารกรุงไทย สาขาน่าน เลขที่บัญชี ๕๐๗-๓-๑๖๒๖๐-๙

ชุมชนบ้านพระเนตร

บ้านพระเนตรเป็นชุมชนใหญ่และเก่าแก่ในเขตเทศบาล มีบ้านเรือนกว่า ๒๙๐ หลังคาเรือน ยังคงหลงเหลือร่องรอยของบ้านเรือนเก่าแก่เกินร้อยปี ยุคต้นรัชกาลที่ ๖ อาทิ บ้านเจ้าอุตรการโกศล ( มหาไชย มหายศนันท์ ) ซึ่งตั้งอยู่เยื้องท้ายวัดไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  นอกจากนั้นใกล้ชุมชนเป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลน่าน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร ( บ้านพระเนตร ) ในชุมชนมีตลาดสดบ้านพระเนตรอายุกว่าร้อยปี ยามเช้าเราจะได้เห็นวิถีชีวิตชาวเมืองน่านในย่านนี้ 

บรรยากาศโดยรอบวัดมีบ้านพักและร้านอาหารเครื่องดื่ม ซุ้มอาหารเรือนแก้ว ของคุณยายบุญนำ สวนอาหารสุริยการ์เด้น ร้านน้ำชา Sky Tea Room อยู่ด้านหน้าวัดตินแม่น้ำน่าน ร้านก๋วยจั๊บแม่ อยู่ข้างวัดทางทิศใต้ และร้านค้าเรียงรายหน้าโรงพยาบาลซึ่งอยูทางทิศเหนือวัด ทั้งหมดคือวิถีชีวิตของชุมชนเก่าแก่แห่งหนึ่งในเขตเทศบาลนครน่าน