“เชิญกราบไหว้ พระมหาเจดีย์พระเมตตาศรีอริยเมตไตรยพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ในภัทรกัป”