ตำบลศรีภูมิ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

Wat Don Tan Si Phum Subdistrict, Tha Wang Pha District, Nan Province

ความเป็นมา

วัดดอนตัน ตั้งอยู่เลขที่ ๕ บ้านดอนตัน หมู่ที่ ๔ ตำบลศรีภูมิ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ได้ทำการสร้างวิหารครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. ๒๓๑๖ ครั้งที่สอง เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๗๒ (โดยใช้สถานที่เดิมในการก่อสร้าง) และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๗๙ ปัจจุบัน พระครูโกวิทวรโสภณ ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส

ตำนานมหาอุตเเห่งจังหวัดน่าน หลวงพ่อวัดดอนตัน

หลวงพ่อบุญทา หรือ หลวงพ่อวัดดอนตัน อดีตเจ้าอาวาสวัดดอนตัน เป็นหนึ่งในพระเกจิอาจารย์ของภาคเหนือที่มีชื่อเสียงโด่งดังและเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฤตยาคมเครื่องรางของขลังซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่ทหาร ตำรวจ และข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงอันตรายตามพื้นที่ชายแดนภาคเหนือ

เดิมหลวงพ่อวัดดอนตัน ชื่อ สุทธวงศ์ ฉายา พุทธวํโส เป็นผู้ฝักใฝ่ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ทางธรรม โบราณคดี และไสยศาสตร์ นับตั้งแต่หลวงพ่อบุญทาได้อุปสมบทถวายชีวิตอยู่ในบวรพระพุทธศาสนา ท่านได้ตั้งมั่นอยู่ในพระธรรมวินัยด้วยสัจจะอันแรงกล้า ไม่หวั่นไหวต่อสิ่งยั่วยุกิเลสทั้งหลาย ท่านปกครองวัดดอนตันมาเป็นเวลานานถึง ๖๑ ปี ได้มีการบูรณะและพัฒนาวัดดอนตันจนพระภิกษุและสามเณรในวัดดอนตันได้รับความสะดวกสบายในการปฏิบัติธรรม และเป็นมิ่งขวัญของคนเมืองน่านมาโดยตลอด จวบจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตท่านมรณภาพลง เมื่อเวลา ๒๐.๒๕ น. ของวันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๓ ณ กุฏิวัดดอนตัน สิริรวมอายุได้ ๘๕ ปี ๖๕ พรรษา

แม้ท่านเป็นนักธรรมตรีแต่มีความรู้แตกฉานในอักษรภาษาพื้นเมืองล้านนา ท่านได้เดินทางไปศึกษาเล่าเรียนและวิปัสสนากรรมฐานกับครูอาจารย์ที่เก่งกล้าสามารถในหัวเมืองต่างๆ หลายแห่ง ท่านเรียนวิชาปลุกเสกเลขยันต์มหานิยม ยันต์คงกระพันชาตรี เช่น การลงยันต์ใส่ผ้าขาวผ้าแดงติดเสาเรือน ลงยันต์ใส่ผ้าขาวสำหรับติดประตูเรือน ลงยันต์ใส่เสื้อขาวเพื่อให้ ทหาร ตำรวจ ใส่ไปสู่สนามรบให้ปลอดภัยและมีชัยชนะกลับมา ปลุกเสกเลขยันต์แคล้วคลาดเพื่อให้ชนะศัตรูที่มุ่งจะมาทำร้าย ลงยันต์พระพุทธคุณหลวง ลงยันต์สามแหลม ลงยันต์ตาลยอดด้วน เป็นต้น นอกจากนี้ ท่านยังได้สำเร็จวิชานั่งเทียน วิชาสืบชาตาหรือต่ออายุของบุคคลที่ป่วยไข้ให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บมีอายุยืนยงคงดีต่อไป รวมถึงวิชาประพรมน้ำพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นศิริมงคลอีกด้วย

สมณศักดิ์

วันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๓ ท่านได้รับพระราชทานสมณศักดิ์และพัดยศ เป็นพระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ชั้นตรี ในราชทินนาม “พระครูเนกขัมมาภินันท์”

วันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๑ ท่านได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ขึ้นเป็น พระครูสัญญาบัตรวัดราษฎร์ชั้นโท ซึ่งถือเป็นพระรูปแรกของคณะสงฆ์ในจังหวัดน่าน ราชนามเดิมที่ “พระครูเนกขัมมาภินันท์”