ตำบลเรือง อำภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

Doi Yaeng (Rang) Rueang Subdistrict, Mueang Nan District, Nan Province

วัดดอยแยง (ร้าง) ตั้งอยู่ที่บ้านดอนเฟือง หมู่ที่ ๒ ตำบลเรือง อำภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน เดิมเรียกว่า วัดไฮ (บ้านต้นไทร) ของหมู่บ้านไฮ ไม่ปรากฏปีที่สร้าง ราวปี พ.ศ. ๒๔๗๐-๒๔๘๐ เกิดน้ำท่วมใหญ่และโรคระบาด ชาวบ้านที่รอดชีวิตเกิดความกลัวและย้ายถิ่นฐานไปรวมกับหมู่บ้านดอนเฟือง ทิ้งให้วัดเสื่อมโทรมลง จนเหลือเพียงสามเณรรูปเดียว ต่อมาสามเณรรูปนั้นได้ลาลิกขา วัดจึงถูกปล่อยทิ้งร้าง กาลต่อมาได้เกิดไฟไหม้ตัวอาคารจนเหลือแต่ซากกองอิฐของตัวอาคารและกำแพง

ปัจจุบันกรมการศาสนาได้ขึ้นทะเบียนวัดร้าง ชื่อว่า วัดดอยแยง (ร้าง) เนื่องจากตั้งอยู่ในภูมิประเทศบนดอยเล็กๆ สามารถมองเห็นได้โดยรอบ มีทิวทัศน์อันสวยงาม ล้อมรอบด้วยทุ่งนา และเป็นวัดร้างมีอายุมากกว่า ๘๐-๑๐๐ ปี ซึ่งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน และพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดน่านได้ร่วมพิธีรื้อฟื้นวัดร้างสร้างวัดรุ่งที่วัดดอยแยง (ร้าง) โดยมีพระครูกิตติจันทโรภาส เจ้าอาวาสวัดป่านันทบุรีญาณสังวราราม ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน เป็นประธานดำเนินการดูแลในด้านการพัฒนารื้อฟื้นวัดดอยแยง (ร้าง) ซึ่งเป็นวัดร้างในอดีตให้กลับคืนมา เพื่อใช้เป็นสถานที่ศึกษาและปฏิบัติธรรม