กลับไปหน้าหลัก

พิธีถวายผ้าไตรจีวร ถุงย่ามแก่สามเณรนักเรียน ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวหาร