แนะนำวัดในอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

วัดในปกครองเขตอำเภอเถิน
มีทั้งสิ้น…..วัด (พัทธสีมา) สำนักสงฆ์ …… แห่ง ที่พักสงฆ์….แห่ง รวม ….แห่ง
แบ่งเขตปกครองทั้งหมด 8 ตำบล

แนะนำวัดในอำเภอเถิง จังหวัดลำปาง


ตำบลเเม่ปะ


ตำบลล้อมเเรด