แนะนำวัดในอำเภอสมปราบ จังหวัดลำปาง

วัดในปกครองเขตอำเภอสมปราบ
มีทั้งสิ้น…..วัด (พัทธสีมา) สำนักสงฆ์ …… แห่ง ที่พักสงฆ์….แห่ง รวม ….แห่ง
แบ่งเขตปกครองทั้งหมด 4 ตำบล

แนะนำวัดในอำเภอสมปราบ จังหวัดลำปาง


ตำบลนายาง


ตำบลแม่กัวะ


ตำบลสมัย