แนะนำวัดในอำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง

วัดในปกครองเขตอำเภอเสริมงาม
มีทั้งสิ้น…..วัด (พัทธสีมา) สำนักสงฆ์ …… แห่ง ที่พักสงฆ์….แห่ง รวม ….แห่ง
แบ่งเขตปกครองทั้งหมด 4 ตำบล

แนะนำวัดในอำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง


เสริมซ้าย