น่าน เป็นจังหวัดที่มีลักษณะที่ตั้งอยู่ใจกลางแอ่งกระทะ มีภูเขาล้อมรอบเป็นเมืองเงียบสงบ ตัวเมืองน่าน นับเป็นเส้นทางเปิดประตูท่องเที่ยวในด่านแรก สำหรับคนที่อยากมาแอ่วเมืองล้านนาตะวันออกแห่งนี้   เพราะภายในตัวเมืองเป็นที่ตั้งของสถานที่ท่องเที่ยวที่แสดงถึงวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ความเป็นอยู่ของชาวน่านทั้งในปัจจุบันและในอดีต อาคารบ้านเรือน วัดวาอาราม ในตัวเมืองน่านส่วนใหญ่จะเป็นจุดท่องเที่ยวก่อนเดินทางไปยังอำเภออื่น ๆ ของจังหวัดน่าน

วัดภูมินทร์

วัดภูมินทร์ ถือเป็นวัดไฮไลท์ของจังหวัดน่านก็ว่าได้ เพราะที่วัดแห่งนี้มีชื่อเสียงโด่งดัง เพราะวัดนี้มีภาพจิตรกรรมฝาผนังชื่อดัง นั้นคือ ภาพปู่ม่าน ย่าม่าน ซึ่งเป็นคำเรียกผู้ชายผู้หญิงชาวไทลื้อในสมัยโบราณกระซิบสนทนากัน จนเป็นที่มาของชื่อภาพ “กระซิบรักก้องโลก” ซึ่งเป็นผู้ชายสักหมึก ผู้หญิงแต่งกายไทลื้ออย่างเต็มยศ ภาพวาดของหนุ่มสาวคู่นี้มีความประณีตได้รับการยกย่องว่าเป็นภาพที่งดงามที่สุดของวัดภูมินทร์จนกลายเป็นสัญลักษณ์ตามสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ในจังหวัดน่าน เรียกว่าอีกหนึ่งแลนด์มาร์คสำคัญ ตามคำกล่าวที่ว่า หากใครมาถึงน่านแล้วไม่ได้มาวัดภูมินทร์นั้น ถือว่ายังมาไม่ถึงน่าน

 

ที่ตั้ง : ถนนสุริยพงษ์ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

คลิ๊กดูรีวิวเต็ม : https://pukmudmuangthai.com/detail/4563 

โทรศัพท์ : 054-521127, 054-771-897

map : https://goo.gl/maps/NC8usDrsQsn9nix48

วัดอรัญญาวาส

วัดอรัญญาวาส สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2380  เดิมชื่อ วัดป่า ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น วัดอรัญญาวาส  วัดอรัญญาวาสได้สร้างพิพิธภัณฑ์  ๑๐๐ ปี พระครูนันทวุฒิคุณ เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่อดีตเจ้าอาวาส  ประดิษฐานพระพุทธรูปซึ่งสร้างขึ้นใหม่ที่แกะสลักจากไม้สักทอง ไม้ขนุน ฯลฯ เป็นพระพุทธรูปปางต่าง ๆ  รวมทั้งพระพุทธรูปโบราณอายุหลายร้อยปีที่ตกทอดมา เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้สักการะบูชา โดยเฉพาะพระพุทธรูปที่แกะสลักจากไม้พญางิ้วดำหรือไม้นิลคงซึ่งเป็นไม้หายาก รวมทั้งตอไม้พญางิ้วดำและไม้งิ้วดำที่กลายเป็นหินให้อนุชนได้มาศึกษาเรียนรู้

ที่ตั้ง : ตำบลในเวียง  อำเภอเมือง  จังหวัดน่าน

คลิ๊กดูรีวิวเต็ม : https://pukmudmuangthai.com/detail/7114 

map : https://goo.gl/maps/9wFwhGzC1wmVohhX7

 

วัดพระธาตุเขาน้อย

วัดพระธาตุเขาน้อย เป็นวัดที่ชาวเมืองน่านเคารพบูชา และสักการะมาเป็นเวลาช้านาน ที่วัดพระธาตุเขาน้อยแห่งนี้ ยังขึ้นชื่อเรื่องวิวที่สวยเป็นอันดับต้น ๆ ของน่าน เนื่องจากวัดพระธาตุเขาน้อยได้ตั้งอยู่บนยอดดอยเขาน้อย ทางทิศตะวันตกของตัวเมืองน่าน จึงทำให้สามารถมองเห็นวิวสวย ๆ ของเมืองน่านได้จากด้านบนนี้ แนะนำสำหรับคนที่อยากจะมาทำบุญ นอกจากจะได้บุญแล้ว ยังได้เห็นวิวสวย ๆ ที่คุณจะไม่สามารถมองเห็นได้จากที่ไหนอีกด้วย ปัจจุบันบริเวณลานชมทิวทัศน์ ประดิษฐาน “พระพุทธมหาอุดมมงคลนันทบุรีศรีน่าน” ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางประทานพร

ที่ตั้ง : 89 ถนนมหาพรหม ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

คลิ๊กดูรีวิวเต็ม : https://pukmudmuangthai.com/detail/8459 

map : https://goo.gl/maps/dVNaRi4g8bFka3B29

 

วัดมิ่งเมือง

เป็นที่ประดิษฐานเสาหลักเมืองของจังหวัดน่าน ประวัติของวัดมิ่งเมือง คือ เดิมเป็น วัดร้าง มีเสาหลักเมืองที่เป็นท่อนซุงขนาดใหญ่สองคนโอบ พบที่ซากวิหาร ในราวปี พ.ศ. 2400 เจ้าอนันตวรฤทธิเดช เจ้าครองนครน่าน สถาปนาวัดใหม่ตั้งชื่อว่า วัดมิ่งเมือง ตามชื่อที่เรียกเสาหลักเมืองว่า เสามิ่งเมือง ต่อมาปี พ.ศ. 2527 ได้มีการรื้อถอนและสร้างอุโบสถหลังใหม่เป็น แบบล้านนาร่วมสมัยแบบในปัจจุบัน ลักษณะเด่นคือ ลายปูนปั้นที่ผนังด้านนอกของพระอุโบสถ มีความสวยงามวิจิตรบรรจงมาก เป็นฝีมือตระกูลช่างเชียงแสน มีความวิจิตร งดงามมาก ภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนังแสดงให้เห็นวิถีชีวิตของชาวเมืองน่าน ฝีมือช่างท้องถิ่นยุคปัจจุบัน และในบริเวณวัดยังเป็นที่ ประดิษฐานเสาหลักเมือง ซึ่งอยู่ในศาลาจตุรมุข ด้านหน้าพระอุโบสถ เสาหลักเมืองสูงประมาณ 3 เมตร ฐานประดับด้วยไม้แกะลวดลาย ลงรักปิดทอง ยอดเสาแกะสลักเป็นรูปพรหมพักตร์มีชื่อ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา

 

ที่ตั้ง : ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

คลิ๊กดูรีวิวเต็ม : https://pukmudmuangthai.com/detail/12586 

map : https://goo.gl/maps/2TA2pQ2zSGSwUH9a9 

 

วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร

เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุไว้ภายใน นับเป็นปูชนียสถานสำคัญ เป็นเจดีย์ที่ได้รับอิทธิพลทางด้านศิลปะสุโขทัย ภายในวัดประดิษฐาน เจดีย์ช้างค้ำ ซึ่งเป็นศิลปสมัยสุโขทัย อายุประมาณพุทธศตวรรษที่ 20 รอบเจดีย์มีรูปปั้นช้างปูนปั้นเพียงครึ่งตัว ประดับอยู่โดยรอบพระธาตุเจดีย์สร้างด้วยอิฐถือปูน มีสัณฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสซ้อนกัน 3 ชั้น กว้างด้านละ 9 วา ฐานจากชั้นแรกสูงถึงชั้นสองมีรูปช้างค้ำอยู่ในลักษณะ เหมือนฐาน รองรับไว้ด้านละ 6 เชือก รวมทั้งหมด 24 เชือก ช้างแต่ละตัวโผล่ส่วนหัวลอย ออกมาครึ่งตัวขาหน้าทั้งคู่ยื่นพ้นออกมาจาก เหลี่ยมฐาน เหนือขึ้นไปเป็นฐานปัทม์ (ฐานบัว) ซ้อนกัน 3 ชั้น และเป็น องค์ระฆังแบบลังกา ต่อจากองค์ระฆังทำเป็นฐานเขียงรองรับ มาลัยลูกแก้ว ลดหลั่นกันไปเป็นส่วนยอด ปัจจุบันพระธาตุเจดีย์ช้างค้ำได้รับการบูรณะซ่อมแซม และหุ้มด้วย
แผ่นทองเหลืองทั้งองค์มีความสวยงามมาก นอกจากนี้ยังมีพระพุทธรูปทองคำปางลีลา คือ พระพุทธนันทบุรีศรีศากยมุนี เป็นศิลปะสุโขทัย ประดิษฐานอยู่ที่หอพระไตรปิฎกใหญ่ที่สุดในประเทศ

ที่ตั้ง : ถนนสุริยพงษ์ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

คลิ๊กดูรีวิวเต็ม : https://pukmudmuangthai.com/detail/8469 

map : https://goo.gl/maps/8fGB4rXqxLFhGmWU8

 

Hormmcaffe (ฮอมมคัฟเฟ่)

โรงคั่วกาแฟคุณภาพ มีบริการเครื่องดื่ม ขนมโฮมเมดแสนอร่อย ควบคุมคุณภาพกาแฟโดย Q grader ร้านกาแฟของสามสถาปนิกและกราฟฟิกที่ตั้งใจให้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ จิบกาแฟและเครื่องดื่ม เบา ๆ สบาย ๆ ไปกับเสียงใบไม้ กลิ่นอายของต้นไม้นานา ๆ ชนิด ทำให้เราสงบ ผ่อนคลาย อย่าลืมมาลองมาจิบกาแฟ และทานขนมกันเยอะ ๆ นะคะ

ที่ตั้ง : 303 หมู่ 3 Klangwiang Wiangsa เทศบาลเมืองน่าน จังหวัดน่าน

คลิ๊กดูรีวิวเต็ม : https://pukmudmuangthai.com/detail/8961 

เฟซบุ๊ก : https://bit.ly/3xVlZgp 

map : https://goo.gl/maps/tojZjoMpYe4DxT5n8

 

Workboxes cafe

ร้าน Workboxes cafe’ ร้านออกแบบสไตล์มินิมอล บรรยากาศดี กาแฟอร่อย คาเฟ่ทรงกล่องเท่ ๆ ที่ตั้งซ่อนตัวอยู่ในกาดน่าน ภายในละมุนไปด้วยมุมเก๋ ๆ ชิค ๆ เมนูราคาไม่แพง แม้ที่นี่จะไม่ได้ฟิล บรรยากาศธรรมชาติเหมือนร้านอื่น แต่มีมุมให้นั่งชิล ๆ หรือจะถ่ายรูปฮิป ๆ ก็ได้อีกด้วย

ที่ตั้ง : โครงการกาดน่าน ถนนมหายศ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

คลิ๊กดูรีวิวเต็ม : https://pukmudmuangthai.com/detail/8918 

เฟซบุ๊ก : https://bit.ly/3zlE0oe 

map :  https://goo.gl/maps/mAm7Tm3KMTpGFdrz7

 

ร้านสุดกองดี

ร้านสุดกองดี ร้านคาเฟ่น่ารัก ๆ ร่มรื่น เย็นสบาย ตกแต่งแนวบ้านต้นไม้บนระเบียงยกสูง  มองเห็นวิวริมแม่น้ำน่าน บรรยากาศของร้านร่มรื่นไปด้วยต้นไม้นานาพรรณ ชื่อของร้านมาจากที่ตั้งซึ่งตั้งอยู่สุดซอย ซึ่ง สุดกอง เป็นภาษาเหนือ แปลว่า สุดซอย  นอกเหนือจากบรรยากาศสุดเลิศแล้ว ยังมีบริการอาหารและเครื่องดื่ม ช่วงกลางวันเป็นคาเฟ่มีเครื่องดื่ม และเบเกอรี่ขายไปจนถึงช่วงค่ำ ส่วนช่วงเย็นหากใครอยากมานั่งดื่มปาร์ตี้ริมน้ำ มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จำหน่าย พร้อมให้สังสรรค์ รวมถึงอาหารกับแกล้มเคล้าเครื่องดื่ม แต่ช่วงนี้เว้นระยะห่างกันหน่อยไว้โควิด19 หายเมื่อไหร่ก็เต็มที่ เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา  09.00 น. – 23.00 น. ร้านปิดทุกวันอังคาร

ที่ตั้ง : ถนนโยธาธิการ ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

คลิ๊กดูรีวิวเต็ม : https://pukmudmuangthai.com/detail/6966 

เฟซบุ๊ก : https://bit.ly/3hTlsps 

map : https://goo.gl/maps/AiMGD1rMT2VRAnRHA