ตำบลในเวียง   อำเภอเมืองน่าน   จังหวัดน่าน
Wat Ming Mueang
Nai Wiang Subdistrict, Mueang Nan District, Nan Province

ข่าวประชาสัมพันธ์ (คลิ๊กเพื่ออ่าน)

๑๘ กค. ๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระสุนทรมุนี รจจ.น่าน วัดมิ่งเมือง เป็นประธานเปิด และบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมโครงการธรรมะม่วนใจ๋สัญจร

พระสุนทรมุนี จว.วัดมิ่งเมือง รจจ. น่าน ได้ปวารณามอบเงินเป็นค่า น้ำ มันรถยนต์ ของหน่วยกู้ชีพกู้ภัยนคร น่านรวมใจ เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๖๕

งานพิธี หล่อเทียนประจำพรรษาและกิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษาวันงดเหล้าแห่งชาติ

พระสุนทรมุนี ผู้กำกับดูแลงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา จังหวัดน่าน นำโครงการเข้าค่ายคุณธรรม ดำเนินการ ณ โรงเรียนบ้านวังตาว ตำบลสะเนียน อำเภอเมืองน่าน เปิดโครงการ วันที่ ๘ กค. ๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.

พระสุนทรมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน วัดมิ่งเมือง ประธานเครือข่ายงดเหล้าจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดการประชุมสมาชิก เครือข่ายงดเหล้า จังหวัดน่าน เพื่อเตรียมงาน งดเหล้าเข้าพรรษา ๒๕๖๕ นี้ ณ ห้องประขุมโรงแรมน้ำทอง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน เมื่อ เสาร์ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.

พิธีนวัคหายุสมธัม ถวายแด่พระบรมราชินีฯ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ของคณะสงฆ์หนเหนือ นำโดยพระสุนทรมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดน่านซึ่งเป็นตัวแทนคณะสงฆ์ จังหวัดน่าน

การพระสุนทรมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน เจ้าอาวาสวัดมิ่งเมืองกิจกรรมเป็นประธานให้โอวาทและเปิดโครงการกิจกรรม การปฏิบัติธรรมกัมมัฏฐาน ของคณะนิสิต มจร. ว.สงฆ์นครน่าน คณะ รปส.ชั้นปีที่ ๑ และ ๒ ป.โท ณ สำนักปฏิบัติธรรมหนองเจริญ อำเภอ ภูเพียง จังหวัดน่าน ที่ ๒๘ พค. ๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.กิจกรรม ปฏิบัติธรรมกัมมัฏฐาน ของคณะนิสิต มจร. ว.สงฆ์นครน่าน คณะ รปส.ชั้นปีที่ ๑ และ ๒ ป.โท ณ สำนักปฏิบัติธรรมหนองเจริญ อำเภอ ภูเพียง จังหวัดน่าน ที่ ๒๘ พค. ๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.

เข้าประขุม คณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนน่านปัญญานุกูล และบริจาคปัจจัยเลี้ยงอาหารกลางว้นแก่นักเรียน เมื่อวันที่ ๒๗ พ.ค. ๖๕

คณะศรัทธา บ้านภูมินทร์ นำของอุปโภคบริโภค พร้อมทุนทรัพย์ ถวายแด่คณะสงฆ์ จังหวัดน่าน ณ วัดมิ่งเมือง 6-8-64

วัดมิ่งเมือง ร่วมกันมอบถุงยังชีพเบื้องต้น จำนวน ๑๐๐ถุง แก่ พมจ.น่าน 31-8-64

พระสุนทรมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน ไปรับผ้าป่าสามัคคี ของ สถานีวิทยุ ธนันท์ชัย เรดิโอ 31-8-64

ความเป็นมา

วัดมิ่งเมือง ตั้งอยู่ ณ หมู่บ้านมิ่งเมือง ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ตั้งอยู่ห่างจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน (ซึ่งเดิมคือ หอคำ ที่ประทับของเจ้าผู้ครองนครน่าน) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ประมาณ ๔๐๐ เมตร เดิมเป็นวัดร้างที่มีขนาดพื้นที่กว้างใหญ่ (กว้างใหญ่กว่าที่ตั้งวัดในปัจจุบันประมาณ ๒  เท่า) วัดร้างนี้ได้มีผู้รู้หลายท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณพ่อสำราญ จรุงจิตประชารมณ์ อดีตมหาดเล็กหุ้มแพร  ในเจ้ามหาพรหมสุรธาดา เจ้าผู้ครองนครน่านองค์สุดท้าย ท่านเป็นปราชญ์ทางประวัติศาสตร์เมืองน่าน ท่านสันนิษฐานว่า  วัดร้างที่เป็นที่ตั้งของวัดมิ่งเมืองในปัจจุบันนี้ น่าจะเป็น วัดห้วยไคร้ ซึ่งมีมาก่อนหรือพร้อมกับการตั้งเมืองภูเพียงแช่แห้ง ต่อมาเมื่อมีการย้ายเมืองน่านจากเมืองภูเพียงแช่แห้งข้ามมาตั้งเมืองน่านใหม่ขึ้นบนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำน่าน ซึ่งตามพงศาวดารเมืองน่านกล่าวว่า ตั้งเมืองน่านใหม่ขึ้น ณ บ้านห้วยไคร้ เป็นธรรมเนียมและความศรัทธาของชาวพุทธทุกภาคในประเทศไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  กล่าวคือเมื่อรวมตัวกันตั้งเป็นหมู่บ้านหรือตำบลก็จะต้องสร้างวัดประจำหมู่บ้านหรือตำบลของตนขึ้น วัดห้วยไคร้ก็คงจะถูกตั้งหรือสร้างขึ้นพร้อมกับหมู่บ้านห้วยไคร้ตามธรรมเนียมดังกล่าว แต่ไม่อาจจะหาหลักฐานยืนยันได้ วัดห้วยไคร้คงจะร้างลงก่อนที่จะมีการย้ายเมืองน่านใหม่มาตั้ง หรือร้างลงหลังจากนั้น  ไม่มีการบันทึกหรือปรากฏในพงศาวดารเมืองน่านแต่ประการใด ล่วงมาถึงสมัยของ  เจ้าอนันตวรฤทธิเดช เจ้าผู้ครองนครน่านองค์ที่ ๖๒ ในปี พ.ศ. ๒๔๐๐   พระองค์เสด็จถวายสักการะบวงสรวงเสาพระหลักเมืองน่าน (หรือเสามิ่งเมือง ซึ่งเรียกขานกันในสมัยนั้น)  ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของหอคำ ใกล้กับวัดร้าง (วัดห้วยไคร้) พระองค์ทรงเกิดศรัทธาปสาทะโปรดให้สร้างวัดใหม่ขึ้น ณ บนที่วัดร้าง และทรงโปรดให้ตั้งชื่อวัดใหม่นี้ว่า วัดมิ่งเมือง ด้วยเหตุที่มี เสามิ่งเมือง ตั้งอยู่ใกล้ชิด จนถึงสมัยของเจ้ามหาพรหมสุรธาดา  เจ้าผู้ครองนครน่านองค์สุดท้าย โปรดให้สร้าง พระเจดีย์มิ่งขวัญเมือง  ขึ้น  และโปรดให้มีการบูรณะวัดมิ่งเมืองครั้งใหญ่  เมื่อเสร็จสิ้นแล้วโปรดให้มีการสมโภชเป็นเวลา  ๗ วัน ๗ คืน ซึ่งมีการจารึกไว้ในแผ่นศิลาและประดิษฐานอยู่หน้าเจดีย์มิ่งขวัญเมืองมาจนถึงปัจจุบัน และตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๑ เป็นต้นมา พระคุณเจ้าท่านพระครูสิริธรรมภาณี (เสน่ห์ ฐานสิริ) เจ้าอาวาสวัดมิ่งเมือง เจ้าคณะอำเภอเมืองน่าน ในสมัยนั้น (ปัจจุบันคือ พระสุนทรมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน เจ้าอาวาสวัดมิ่งเมือง)  ได้นำคณะสงฆ์และคณะศรัทธาชาววัดมิ่งเมือง  ตลอดถึงพุทธศาสนิกชนที่ให้การอุปถัมภ์สนับสนุนดำเนินการพัฒนาบูรณะปฏิสังขรณ์วัดมิ่งเมืองมาโดยตลอดจนถึงปัจจุบันนี้