แนะนำวัดในอำเภอเเม่จัน จังหวัดเชียงราย

วัดในปกครองเขตอำเภอบ้านหลวง
มีทั้งสิ้น…..วัด (พัทธสีมา) สำนักสงฆ์ …… แห่ง ที่พักสงฆ์….แห่ง รวม ….แห่ง
แบ่งเขตปกครองทั้งหมด 11 ตำบล

แนะนำวัดในอำเภอเเม่จัน จังหวัดเชียงราย


ตำบลแม่ไร่


ตำบลแม่คำ


ตำบลจันจว้า


ตำบลป่าซาง

วัดป่าซางหลวง/column]