แนะนำวัดในอำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

วัดในปกครองเขตอำเภอห้างฉัตร
มีทั้งสิ้น…..วัด (พัทธสีมา) สำนักสงฆ์ …… แห่ง ที่พักสงฆ์….แห่ง รวม ….แห่ง
แบ่งเขตปกครองทั้งหมด 7 ตำบล

แนะนำวัดในอำเภอห้างฉัตร


ตำบลเวียงตาล


ตำบลห้างฉัตร