แนะนำวัดในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

วัดในปกครองเขตอำเภอบ้านหลวง
มีทั้งสิ้น…..วัด (พัทธสีมา) สำนักสงฆ์ …… แห่ง ที่พักสงฆ์….แห่ง รวม ….แห่ง
แบ่งเขตปกครองทั้งหมด 15 ตำบล

แนะนำวัดในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย


ตำบลรอบเวียง

 

 

 


ตำบลเวียง

 

 

 


ตำบลริมกก

 


ตำบลดอนลาน


ตำบลสันทราย


ตำบลบ้านดู่


ตำบลเเม่ยาว