ติดต่อหน่วยงานต่างๆ


องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่น่าน
ต.ไหล่น่าน อ.เวียงสา จ.น่าน 55110
โทร./โทรสาร 0-5471-8522
E-Mail : [email protected]

http://www.lainan.go.th/

องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่น่าน


องค์การบริหารส่วนตำบลตาลชม

ที่ตั้ง : เลขที่ 228 หมู่ 3 ต.ตาลชุม อ.ท่าวังผา จ.น่าน

รหัสไปรษณีย์ : 55140

โทรศัพท์ : สำนักงานปลัด 054-718201

กู้ชีพ – กู้ภัย 082-1813567

แฟกซ์ : 054-718202

อีเมล์ : [email protected]

http://www.tanchoom.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลตาลชม


องค์การบริหารส่วนตำบลนาเหลือง

178 หมู่ 3 ตำบลนาเหลือง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 55110

โทรศัพท์ 054-718244 054-718297 โทรสาร 054-718287

อีเมล [email protected]

http://www.tambonnalueng.com/

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเหลือง


องค์การบริหารส่วนตำบลส้าน
ที่อยู่ ๓๙ หมู่ที่ ๓  ตำบลส้าน  อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
โทรศัพท์ ๐๕๔-๗๑๘๑๔๓  โทรสาร ๐๕๔-๗๑๘๑๔๑
Email : [email protected]

www.sanlocal.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลส้าน


เทศบาลตำบลกลางเวียง

เลขที่ 190 หมู่ที่ 10 บ้านสันติสุข ถนนยันตรกิจโกศล ต.กลางเวียง อ. เวียงสา จ.น่าน 55110
โทรศัพท์ : 054-718-064 โทรสาร : 054-718-343
งานการแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพ) : 054-690-808
Email : [email protected]

www.klang-wiang.go.th

เทศบาลตำบลกลางเวียง


เทศบาลตำบลขึ่ง

สำนักงานเทศบาลตำบลขึ่ง
เลขที่ 18 หมู่ 3, อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลขึ่ง, ตำบลขึ่ง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 55140

http://www.khueng.go.th/

เทศบาลตำบลขึ่ง


เทศบาลตำบลเวียงสา

เทศบาลตำบลเวียงสา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 55110

( โทร 054-050151 ,054-050110 )

http://wiangsa.go.th/

เทศบาลตำบลเวียงสา


องค์การบริหารส่วนตำบลจอมจันทร์

269 ม.7 ตำบลจอมจันทร์ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 55110
เบอร์โทรศัพท์
0-5471-8378
เบอร์โทรสาร
0-5471-8379
Facebook :
องค์การบริหารส่วนตำบลจอมจันทร์
E-mail :
[email protected]
[email protected]
www.jomjan.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมจันทร์


องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาคร

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาคร อ.เวียงสา จ.น่าน 55110

โทรศัพท์ : 054-050-078 โทรสาร : 054-050-078

https://www.maesakorn.go.th/

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาคร


องค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย

เลขที่ 35 หมู่ 2 บ้านนาไลย อ.เวียงสา จ.น่าน 55110
โทรศัพท์ 0-5471-8063
โทรสาร 0-5471-8063
อีเมล์ : [email protected]
อีเมล์ หน่วยงาน : [email protected]
Facebook : อบต.อ่ายนาไลย อ.เวียงสา จ.น่าน
Line :

http://web.ainalai.go.th/

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย


องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำปั้ว

ตำบลน้ำปั้ว อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 55110
โทรศัพท์ 054718452 โทรสาร 054718453 ต่อ 17

http://www.nampua.go.th/

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำปั้ว


องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำมวบ

78 หมู่ 6 ตำบลน้ำมวบ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 55110

โทรศัพท์ : 08-9956-9768
โทรสาร : 0-5471-8962

[email protected]

https://nammuap.go.th/

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำมวบ


องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งศรีทอง

ที่ตั้งสำนักงาน

174 หมู่ 3 ถนน น้ำปั้ว-ปางค่า ต. ทุ่งศรีทอง อ. เวียงสา จ. น่าน 55110
โทรศัพท์ 054-718937

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งศรีทอง


องค์การบริหารส่วนตำบลยาบหัวนา

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลยาบหัวนา

เลขที่ 145 หมู่ที่ 4 ตำบลยาบหัวนา
อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 55110

โทรศัพท์ 0-5471-8816
โทรสาร 0-5471-8812
อีเมล [email protected]

https://yabhuana.go.th/

องค์การบริหารส่วนตำบลยาบหัวนา


องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ขะนิง

ที่อยู่
เลขที่ 199 หมู่ที่ 3 ต.แม่ขะนิง อ.เวียงสา จ.น่าน 55110
เบอร์โทรศัพท์
0-5471-8008
เบอร์โทรสาร
0-5471-8007
Facebook :องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ขะนิง

www.maekhaning.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ขะนิง


องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา เลขที่ 178/2 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่  50180

โทรศัทพ์ / โทรสาร 053298047

Email : [email protected]
FACEBOOK อบต.แม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

www.maesa.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา