น่าน

น่าน (คำเมือง:  ) เป็นจังหวัดหนึ่งในประเทศไทย ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกสุดของภาคเหนือ เป็นที่ตั้งของเมืองที่สำคัญในอดีต เช่น เวียงวรนคร (เมืองพลัว) เวียงศีรษะเกษ (เมืองงั่ว) เวียงภูเพียงแช่แห้ง อีกทั้งยังเป็นแหล่งต้นน้ำของแม่น้ำน่าน

แนะนำกิจกรรมเมืองไทย

ไม่มีข้อมูล

แนะนำทริป

ไม่มีข้อมูล

ผลิตภัณฑ์ดีเมืองไทย

ไม่มีข้อมูล

ข่าวประชาสัมพันธ์เมืองไทย

รองเจ้าคณะ เมืองน่าน พร้อมด้วย เจ้าคณะตำบล เจ้าอาวาส คณะสงฆ์และสามเณร ได้ร่วมกันบริจาคเงิน พร้อมด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคมอบให้เจ้าหน้าที่ สนง.พัฒนาการ เพื่อนำไป มอบแก่ประชาชน

ร่วมบูรณะอุโบสถดิน ในวาระ ๑๐๙ ปี สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร ในวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕

ผ้าป่าข้าวสารปีที่ ๕ มหาสังฆทานช่วยเหลือสังคม ในวันอาทิตย์ ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๘.๐๐ น.

๑๘ กค. ๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระสุนทรมุนี รจจ.น่าน วัดมิ่งเมือง เป็นประธานเปิด และบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมโครงการธรรมะม่วนใจ๋สัญจร