รวมเรื่องราววัดจังหวัดน่าน


แนะนำวัดในอำเภอเมือง จังหวัดน่าน
วัดในปกครองเขตอำเภอเมือง
มีทั้งสิ้น…..วัด (พัทธสีมา) สำนักสงฆ์ …… แห่ง ที่พักสงฆ์….แห่ง รวม ….แห่ง
แบ่งเขตปกครองทั้งหมด 11 ตำบล

แนะนำวัดในอำเภอเมือง
ตำบลในเวียง

ตำบลดู่ใต้

ตำบลผาสิงห์

ตำบลกองควาย

ตำบลเรือง

ตำบลท่าน้าว


แนะนำวัดในอำเภอเเม่จริม จังหวัดน่าน
วัดในปกครองเขตอำเภอแม่จริม
มีทั้งสิ้น…..วัด (พัทธสีมา) สำนักสงฆ์ …… แห่ง ที่พักสงฆ์….แห่ง รวม ….แห่ง
แบ่งเขตปกครองทั้งหมด 5 ตำบล

แนะนำวัดในอำเภอเเม่จริม จังหวัดน่าน
ตำบลหนองเเดง


แนะนำวัดในอำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน
วัดในปกครองเขตอำเภอบ้านหลวง
มีทั้งสิ้น…..วัด (พัทธสีมา) สำนักสงฆ์ …… แห่ง ที่พักสงฆ์….แห่ง รวม ….แห่ง
แบ่งเขตปกครองทั้งหมด 4 ตำบล

แนะนำวัดในอำเภอบ้านหลวง
ตำบลป่าคาหลวง

ตำบลสวด


แนะนำวัดในอำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน
วัดในปกครองเขตอำเภอนาน้อย
มีทั้งสิ้น…..วัด (พัทธสีมา) สำนักสงฆ์ …… แห่ง ที่พักสงฆ์….แห่ง รวม ….แห่ง
แบ่งเขตปกครองทั้งหมด 7 ตำบล

แนะนำวัดในอำเภอนาน้อย
ตำบลศรีสะเกษ

ตำบลน้ำตก

ตำบลบัวใหญ่

ตำบลนาน้อย


แนะนำวัดในอำเภอปัว จังหวัดน่าน
วัดในปกครองเขตอำเภอปัว
มีทั้งสิ้น…..วัด (พัทธสีมา) สำนักสงฆ์ …… แห่ง ที่พักสงฆ์….แห่ง รวม ….แห่ง
แบ่งเขตปกครองทั้งหมด 4 ตำบล

แนะนำวัดในอำเภอปัว
ตำบลนวนคร


แนะนำวัดในอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
วัดในปกครองเขตอำเภอเวียงสา
มีทั้งสิ้น…..วัด (พัทธสีมา) สำนักสงฆ์ …… แห่ง ที่พักสงฆ์….แห่ง รวม ….แห่ง
แบ่งเขตปกครองทั้งหมด 17 ตำบล

แนะนำวัดในอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
ตำบลนาเหลือง

ตำบลกลางเวียง

ตำบลศรีภูมิ

ตำบลไหล่น่าน

ตำบลน้ำมวบ

ตำบลจอมจันทร์

ตำบลเเม่สาคร


แนะนำวัดในอำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
วัดในปกครองเขตอำเภอภูเพียง
มีทั้งสิ้น…..วัด (พัทธสีมา) สำนักสงฆ์ …… แห่ง ที่พักสงฆ์….แห่ง รวม ….แห่ง
แบ่งเขตปกครองทั้งหมด 4 ตำบล

แนะนำวัดในอำเภอทุ่งช้าง
ตำบลเเละ


แนะนำวัดในอำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน
วัดในปกครองเขตอำเภอเชียงกลาง
มีทั้งสิ้น…..วัด (พัทธสีมา) สำนักสงฆ์ …… แห่ง ที่พักสงฆ์….แห่ง รวม ….แห่ง
แบ่งเขตปกครองทั้งหมด 6 ตำบล

แนะนำวัดในอำเภอเชียงกลาง
ตำบลเปือ


แนะนำวัดในอำเภอน่าหมื่น จังหวัดน่าน
วัดในปกครองเขตอำเภอน่าหมื่น
มีทั้งสิ้น…..วัด (พัทธสีมา) สำนักสงฆ์ …… แห่ง ที่พักสงฆ์….แห่ง รวม ….แห่ง
แบ่งเขตปกครองทั้งหมด 4 ตำบล

แนะนำวัดในอำเภอน่าหมื่น
ตำบลปิงหลวง


แนะนำวัดในอำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
วัดในปกครองเขตอำเภอภูเพียง
มีทั้งสิ้น…..วัด (พัทธสีมา) สำนักสงฆ์ …… แห่ง ที่พักสงฆ์….แห่ง รวม ….แห่ง
แบ่งเขตปกครองทั้งหมด 7 ตำบล

แนะนำวัดในอำเภอภูเพียง
อำเภอม่วงตื้ด

ตำบลท่าน้าว

ตำบลน้ำเเก่น

ตำบลน้ำเกี๋ยน

ตำบลนาปัง


แนะนำวัดในอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน
วัดในปกครองเขตอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
มีทั้งสิ้น…..วัด (พัทธสีมา) สำนักสงฆ์ …… แห่ง ที่พักสงฆ์….แห่ง รวม ….แห่ง
แบ่งเขตปกครองทั้งหมด 5 ตำบล

แนะนำวัดในอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
ตำบลขุนน่าน