แนะนำวัดในอำเภอกันทรลักษ์

จังหวัดศรีสะเกษ


“กันทรลักษ์ เมืองหลักการเกษตร เขตประตูสู่เขาพระวิหาร งามพลาญผามออีแดง แหล่งรวมวัฒนธรรม”

อำเภอกันทรลักษณ์เป็นอำเภอหนึ่งที่มีความหลากหลายของวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี มีธรรมชาติที่สวยงาม อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารและผลไม้หลากหลายชนิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ ทุเรียนภูเขาไฟ นอกจากนี้ยังเป็นดินแดนแห่งพระพุทธศาสนาที่มีประวัติความเป็นมาซึ่งควรค่าแก่การศึกษาและบันทึกไว้ให้คงอยู่สืบต่อไป

ปักหมุดเมืองไทยจึงขอแนะนำวัดต่าง ๆ ในอำเภอกันทราลักษณ์ ซึ่งพุทธศาสนิกชนสามารถเดินทางไปทำบุญ กราบขอพรพระศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต กดที่รูปเพื่อไปดูข้อมูลต่าง ๆ ได้เลยค่ะ

สามโคกพัฒนาราม

 วัดขนาเก่า

 วัดญาณสามัคคี

วัดสว่าง

วัดบ้านไฮ

วัดทุ่งประทาย

วัดศรีมงคล(สามเส้า)

วัดโพธิ์มูลธรรม

วัดนารังกาวราราม

วัดเดียงตะวันตก

วัดหนองอุดมวนาราม

วัดอินทาราม

วัดขะยูง

 

วัดผือเก่าธรรมมาราม

วัดป่าธรรมวิเวก

วัดตาแท่น

วัดซำแสง

วัดขนาวนาราม

วัดบ้านม่วง

วัดกระบี่

วัดกัทลิวัน

วัดโนนสำเริงวัดโนนสำเริง (ภูดินแดง) สาขาวัดหนองป่าพงที่ ๓

วัดจำนัน

วัดทุ่งศรีนวล

วัดบ้านตาซุน 

วัดน้ำทิพย์รัตนาราม

วัดบ้านโนนจิก

วัดบ้านตาเกษ

🎉✨นอกจากนี้ยังมีวัดที่อยู่ในระหว่างการรวบรวมข้อมูล ซึ่งทางปักหมุดเมืองไทยจะรีบดำเนินการอัพเดตในเร็ว ๆ นี้ ดังนี้ค่ะ

วัดศิริวราวาส

วัดนากันตม

วัดชำโพธิ์

วัดหัวสะพานทางโค้ง

วัดอินทาราม

วัดตาเครือ

วัดบ้านด่าน

วัดจานเลียว

วัดบ้านตาซุน

วัดบึงมะลู

วัดโนนม่วง

วัดทุ่งศรีนวล

วัดโนนสูง