แนะนำวัดในอำเภอกันทรลักษ์

จังหวัดศรีสะเกษ


“กันทรลักษ์ เมืองหลักการเกษตร เขตประตูสู่เขาพระวิหาร งามพลาญผามออีแดง แหล่งรวมวัฒนธรรม”

อำเภอกันทรลักษณ์เป็นอำเภอหนึ่งที่มีความหลากหลายของวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี มีธรรมชาติที่สวยงาม อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารและผลไม้หลากหลายชนิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ ทุเรียนภูเขาไฟ นอกจากนี้ยังเป็นดินแดนแห่งพระพุทธศาสนาที่มีประวัติความเป็นมาซึ่งควรค่าแก่การศึกษาและบันทึกไว้ให้คงอยู่สืบต่อไป

ปักหมุดเมืองไทยจึงขอแนะนำวัดต่าง ๆ ในอำเภอกันทราลักษณ์ ซึ่งพุทธศาสนิกชนสามารถเดินทางไปทำบุญ กราบขอพรพระศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต กดที่รูปเพื่อไปดูข้อมูลต่าง ๆ ได้เลยค่ะ

สามโคกพัฒนาราม

 วัดขนาเก่า

 วัดญาณสามัคคี

วัดสว่าง

วัดบ้านไฮ

วัดทุ่งประทาย

วัดศรีมงคล(สามเส้า)

วัดโพธิ์มูลธรรม

วัดนารังกาวราราม

วัดเดียงตะวันตก

วัดหนองอุดมวนาราม

วัดอินทาราม

วัดขะยูง

 

นอกจากนี้ยังมีวัดที่อยู่ในระหว่างการรวบรวมข้อมูล ซึ่งทางปักหมุดเมืองไทยจะรีบดำเนินการอัพเดตในเร็ว ๆ นี้ ดังนี้ค่ะ

วัดศิริวราวาส

วัดขนาวนาราม

วัดนากันตม

วัดน้ำทิพย์รัตนาราม

วัดชำโพธิ์

วัดหัวสะพานทางโค้ง

วัดผือเก่าธรรมมาราม

วัดบ้านม่วง

วัดอินทาราม

วัดตาเครือ

วัดบ้านด่าน

วัดตาแท่น

วัดจานเลียว

วัดบ้านตาซุน

วัดป่าธรรมวิเวก

วัดบึงมะลู

วัดโนนม่วง

วัดกระบี่

วัดจำนัน

วัดทุ่งศรีนวล

วัดโนนสูง