รวมเรื่องราววัดจังหวัดเชียงราย


แนะนำวัดในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

วัดในปกครองเขตอำเภอบ้านหลวง
มีทั้งสิ้น…..วัด (พัทธสีมา) สำนักสงฆ์ …… แห่ง ที่พักสงฆ์….แห่ง รวม ….แห่ง
แบ่งเขตปกครองทั้งหมด 15 ตำบล

แนะนำวัดในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ตำบลรอบเวียง

 

 

 

ตำบลเวียง

 

 

 

ตำบลริมกก

 

ตำบลดอนลาน

ตำบลสันทราย

ตำบลบ้านดู่

ตำบลเเม่ยาว


แนะนำวัดในอำเภอเเม่สาย จังหวัดเชียงราย

วัดในปกครองเขตอำเภอบ้านหลวง
มีทั้งสิ้น…..วัด (พัทธสีมา) สำนักสงฆ์ …… แห่ง ที่พักสงฆ์….แห่ง รวม ….แห่ง
แบ่งเขตปกครองทั้งหมด 8 ตำบล

แนะนำวัดในอำเภอเเม่สาย จังหวัดเชียงราย

ตำบลห้วยใคร้

พระธาตุดอยตุง


แนะนำวัดในอำเภอเเม่จัน จังหวัดเชียงราย

วัดในปกครองเขตอำเภอบ้านหลวง
มีทั้งสิ้น…..วัด (พัทธสีมา) สำนักสงฆ์ …… แห่ง ที่พักสงฆ์….แห่ง รวม ….แห่ง
แบ่งเขตปกครองทั้งหมด 11 ตำบล

แนะนำวัดในอำเภอเเม่จัน จังหวัดเชียงราย

ตำบลแม่ไร่

ตำบลแม่คำ

ตำบลจันจว้า

ตำบลป่าซาง

วัดป่าซางหลวง/column]


แนะนำวัดในอำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

วัดในปกครองเขตอำเภอบ้านหลวง
มีทั้งสิ้น…..วัด (พัทธสีมา) สำนักสงฆ์ …… แห่ง ที่พักสงฆ์….แห่ง รวม ….แห่ง
แบ่งเขตปกครองทั้งหมด 10 ตำบล

แนะนำวัดในอำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

ตำบลเวียง

วัดอำมาตย์


แนะนำวัดในอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

วัดในปกครองเขตอำเภอบ้านหลวง
มีทั้งสิ้น…..วัด (พัทธสีมา) สำนักสงฆ์ …… แห่ง ที่พักสงฆ์….แห่ง รวม ….แห่ง
แบ่งเขตปกครองทั้งหมด 15 ตำบล

แนะนำวัดในอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ตำบลม่วงคำ

 

ตำบลป่าหุ่ง

 

 

ตำบลแม่อ้อ

ตำบลเจริญเมือง

 

ตำบลทานตะวัน


แนะนำวัดในอำเภอเชียงเเสน จังหวัดเชียงราย

วัดในปกครองเขตอำเภอบ้านหลวง
มีทั้งสิ้น…..วัด (พัทธสีมา) สำนักสงฆ์ …… แห่ง ที่พักสงฆ์….แห่ง รวม ….แห่ง
แบ่งเขตปกครองทั้งหมด 6 ตำบล

แนะนำวัดในอำเภอเชียงเเสน จังหวัดเชียงราย

ตำบลเวียง

ตำบลแม่เงิน